Kdo jsme

Jsme evangelikální letničně-charismatickou církví registrovanou Ministerstvem kultury ČR. Hlásíme se k historickému odkazu Moravských bratří. Nejsme financováni státem a ani ze zahraničí.

Vize CžB

Naší vizí je, aby sbory CžB byly zjevením Boží lásky těm, kteří ji ještě nepoznali. Toužíme vést lidi do křesťanské dospělosti.

Milý příteli, v každém sboru budeš milovaný a podporovaný – jak v nesnázích, tak v dosahování úspěchů. Poznáš se s lidmi, kteří podobně jako ty řeší různé životní výzvy a řeší je s Bohem. Spojeni v Něm jsme jedna rodina.

Ve sborech se scházíme pravidelně každý týden. Během roku organizujeme i mezisborová setkání – konference a společné pobyty, kde se mají možnost poznat a sblížit lidé z různých míst naší republiky.

Jednotlivé sbory mají svá specifika a díky tomu se navzájem obohacujeme.

Spolupráce CžB

Jsme otevřeni pro spolupráci s jinými církvemi, které mají duchovní zaměření shodující se s CžB a obdobnou vizi.

Takovýmto sborům a nově vznikajícím skupinám můžeme nabídnout vlastní existenci s vlastní identitou v rámci společného svazku, postaveného na právním základě CžB.

CžB buduje a rozvíjí vztahy také s církvemi v zahraničí – na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Německu, USA, Izraeli a v dalších zemích.


 
© 2024 Církev živého Boha (1Tm 3:15)