Uspořádání církve

Biskupové

Pozice biskupů církve je reprezantativní funkce. Nemá zastřešující duchovní význam. Dva biskupové jsou povoláni proto, aby byla zaručena federativnost a vyloučena denominačnost.

Kolegium pastorů

Nejvyšším správním orgánem Církve je kolegium pastorů.
Kolegium pastorů tvoří vybraní pastoři sborů.

Federace

CžB je církev s federativním uspořádáním. To znamená, že není denominační a není vedena vůdčí osobností.

Základní členění

  • Nejvyšším orgánem Církve je kolegium pastorů.
  • Kolegium pastorů tvoří vybraní pastoři sborů.
  • Církev reprezentují a jejím jménem jednají dva biskupové.
  • Setkání kolegia pastorů administruje pastor z řad kolegia. (koordinátor církve)
  • Církev má federativní uspořádání. Sbory církve jsou autonomní s vlastní právní i duchovní identitou.
  • Sbory, tedy místní (lokální) církve, jsou vedeny místními pastory.
  • Duchovní autoritě pastorů místních sborů není nadřazena žádná vyšší církevní složka.
© 2024 Církev živého Boha (1Tm 3:15)